609 320 122 czarek@gd.home.pl

Wykaz Członków

Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego
Lp. IMIĘ I NAZWISKO PODMIOT DANE TELEADRESOWE
1 Cezary Bieniasz –Krzywiec
Prezes LOT
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
e-mail: sekretariat@powiat-gdanski.pl
Strona: www.ziemiagdańska.pl
kontakt@ziemiagdańska.pl
Tel:  58 773-12-12
Tel kom: 609-320-122
2 Piotr Kaliński
Członek Zarządu LOT Powiatu Gdańskiego

 

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

Tel. kom. 604-156-470

e-mail: spoleczny@powiat-gdanski.pl

3 Zbigniew Andrukiewicz Członek Zarządu LOT Powiatu Gdańskiego

 

CHATA MYŚLIWSKA „POD SOKOŁEM”

ul. Objazdowa 4 B

83-010 Straszyn

 

605-218-221
e-mail: chata21@tlen.pl

 

4 Leszek Grombala
Członek Organizacji LOT Powiatu Gdańskiego

Osoba do kontaktu

Jacek Szmyt

Urząd Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
Tel.:(58)691-05-21
e-mail: Informatyk@suchy-dab.pl lub sekretariat@ug.kolbudy.pl

strona: www.kolbudy.gd.pl

5 Magdalena Kołodziejczak
Członek Organizacji LOT Powiatu Gdańskiego
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

Tel.: 058 692 94 21
fax: 058 682 27 14
e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
e-mail: sekretariat@pruszczg.ug.gov.pl
6 Barbara Kamińska
Członek Organizacji LOT Powiatu Gdańskiego
Urząd Gminy Suchy Dąb
ul. Gdańska 17
83-022 Suchy Dąb
Tel. fax. (0-58) 682-86-85, 682-86-20
e-mail: Informatyk@suchy-dab.pl
gmina@suchy-dab.pl
7 Andrzej Rogowski
Członek Organizacji LOT Powiatu Gdańskiego
BALLOON CHARTER
ul. Jeziorna 5
83-047 Przywidz
(58)623-03-64
e-mail: arogowski@balloncharter.pl
8 Lucyna Herbasz
Członek Organizacji LOT Powiatu Gdańskiego
CAMPING NR 20
ul. Gdańska 19
83-047 Przywidz
(58)682-52-65
602-623-091
e-mail: Biuro@camping.vti.pl
9 Anna Łątka
Członek Organizacji LOT Powiatu Gdańskiego
GOŚCINIEC „POD KASZTANEM”
ul. Bałtycka 12
Rokitnica
83-021 Wiślina
(58)682-10-22
e-mail: locaz@wp.pl lub podkasztanem@gosciniec.pomorze.pl strona: www.gosciniec.pomorze.pl
10 Alina Rzeszewicz
Członek Organizacji LOT Powiatu Gdańskiego
POSTOŁOWO GOLF CLUB
Sp. z. o. o
Postołowo
83-042 Ełganowo
Tel.(58)683-71-00
e-mail: office@postolowo.com
11 Urszula Świeczkowska
Członek Organizacji LOT Powiatu Gdańskiego

Paweł Choroszman

TRANSPORT- OSOBOWO- DOSTAWCZY
ul. Spacerowa 1
83-000 Pruszcz Gdański
Tel: (58)683-52-55
12 Wojciech Zień
Członek Organizacji LOT Powiatu Gdańskiego
ZAKŁAD ELEKTROWNI WODNYCH w Straszynie
ul. Hoffmana 5
83-010 Straszyn
Tel: (58)682-01-24
Fax. (58)682-01-86

tel. 602-323-783
e-mail: Sekretariat@energazew.pl

13 Jacek Błochowiak
Członek Organizacji LOT Powiatu Gdańskiego
ZOTO
ul. Skarpowa 6

83-000 Pruszcz Gdański

(58)683-20-73
501-764-169
e-mail: zoto@neostrada.pl
14 Janusz Wróbel
Członek Organizacji LOT Powiatu Gdańskiego

Osoba do kontaktu

Radosław Gucwa

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
Sekretariat 58 775-99-21,

fax 58 682-34-51
e-mail: burmistrz@pruszcz-gdanski.pl
Burmistrz tel: 58 775-99-21
e-mail: wrobel@pruszcz-gdanski.pl

radek.gucwa@pruszcz-gdanski.pl

promocja (58) 775-99-14

15 Janusz Goliński
Członek Organizacji LOT Powiatu Gdańskiego

Osoba do kontaktu

Bożena Daszewska

Urząd Gminy Cedry Wielkie
ul. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

 

 

Tel.:(58)683-61-64
Fax: 58 683-61-66
e-mail: urzad@cedry-wielkie.pl lub sekretariat@cedry-wielkie.pl
strona: www.cedry-wielkie.pl

 

KOMISJA REWIZYJNA
Anna Łątka Członek Komisji Rewizyjnej LOT
Lucyna Herbasz Członek Komisji Rewizyjnej LOT
Paweł Choroszman Członek Komisji Rewizyjnej LOT