609 320 122 czarek@gd.home.pl

Składki członkowskie

LOT Powiatu Gdańskiego
Członkowie zwyczajni obowiązani są do regularnego opłacania składek członkowskich. Składki uiszczane są raz do roku do końca I kwartału, bezpośrednio na konto Stowarzyszenia.

Składki opłacane są na podstawie Uchwały Nr 5 z dnia 16.05.2005 r. walnego zebrania członków Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Powiatu Gdańskiego.

Do pobrania:

Uchwała walnego zebrania członków LOT w sprawie ustanowienia składek członkowskich