609 320 122 czarek@gd.home.pl

Układ wodny Kanału Raduni

Układ wodny Kanału Raduni – utworzony w 1347 roku przez Krzyżaków z usytuowanymi na niej młynem, elektrownią wodną i śluzami. Przebudowany w 2015 roku w trosce o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Żuław.