609 320 122 czarek@gd.home.pl

Szlak Kaszubsko-Żuławski

Długość: 55 kilometrów. Szlak oznakowany jest zarówno  od Przywidza do Sobieszewa, jak i w stronę przeciwną  i wiedze przez malownicze tereny wzgórz morenowych oraz niziny żuławskie. W większości trasa biegnie wzdłuż malowniczej rzeki Radunia z licznymi elektrowniami wodnymi, zwanymi zameczkami wodnymi. Na trasie warto zwiedzić także kilka ciekawych zabytków, tj. kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim, czy kościół. pw. Bożego Ciała w Pręgowie. W połowie trasy, w Pruszczu Gdańskim warto odwiedzić Faktorię Handlową – rekonstrukcję dawnej rzymskiej osady.

Opis przebiegu trasy oraz szczegółowa mapa z możliwością pobrania sygnału GPS znajduje sie na stronie www.turystyczny.powiat-gdanski.pl

http://turystyczny.powiat-gdanski.pl/?p=622

Wykonanie oznakowania dofinansowane ze środków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego.

Szczegóły

Typ rowerowy
Długość 55 km

SZLAK-NIEBIESKI