609 320 122 czarek@gd.home.pl

Ruiny kościoła w Steblewie

Ruiny kościoła w Steblewie – Świątynia ta do roku 1945 (kiedy to został spalony) był najokazalszą budowlą na Żuławach Gdańskich. Budowa kościoła została rozpoczęta w XIV wieku, a ukończona w następnym stuleciu przez Krzyżaków. Kościół był salowy, na planie prostokąta, bez wydzielonego prezbiterium. Od północy dobudowano zakrystię a od zachodu dodano wieżę. Po spaleniu, po potężnym kościele zachowały się fragmenty po wieży oraz część murów zewnętrznych. W pobliżu murów znajdują się pozostałości po cmentarzu ewangelickim: kilka nagrobków z ciekawymi zdobieniami oraz odremontowana kaplica rodziny Vessel.