609 320 122 czarek@gd.home.pl

Rezerwat krajobrazowy Jar Reknicy

Rezerwat krajobrazowy Jar Reknicy – rozciąga się na obszarze 70ha. Rzeźba na tym obszarze jest bardzo zróżnicowana – dużo jest tu wniesień, usuwisk i stromych zboczy. Wody Reknicy płyną na tym odcinku bystro, tworząc zakola i małe wodospady. Flora reprezentowana jest przez ponad 620 gatunków, z czego 21 należy do chronionych.