609 320 122 czarek@gd.home.pl

Kościół pw. Wnibowzięcia N.M.P. w Trąbkach Wielkich

Kościół pw. Wnibowzięcia N.M.P. w Trąbkach Wielkich – pochodzi z 1236 roku.
W ołtarzu głównym kościoła znajduje się najcenniejszy zabytek parafii – obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. W dniu 12 czerwca 1987 roku Jan Paweł II dokonał koronacji tego obrazu koronami papieskimi.