609 320 122 czarek@gd.home.pl

Kościół pw. Św. Mikołaja w Łęgowie

Kościół pw. Św. Mikołaja w Łęgowie – Pierwszy kościół w Łęgowie został zbudowany przez zakon cystersów najprawdopodobniej w XIV wieku. Budowla została zburzona w działaniach wojennych 1410 roku, ale wkrótce odbudowana w tym samym miejscu. W kościele znajduje się wiele interesujących obiektów m.in. relikwie Krzyża Świętego, trzy krucyfiksy z relikwiami św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Brygidy i św. Piusa X czy księgi, z których najstarsze pochodzą z XVII wieku.