609 320 122 czarek@gd.home.pl

Dzwonnica w Wiślinie

Dzwonnica w Wiślinie – Budowla pochodzi z XVIII w. Drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana deskami. Wewnątrz na słupach konstrukcyjnych dobrze zachowane napisy fundacyjne sołtysa z Dziewięciu Włók, dwa opiekunów kościoła oraz data i nazwisko wykonawcy bramy . Generalny remont dzwonnicy w 2006 r.