609 320 122 czarek@gd.home.pl

Dom podcieniowy w Koszwałach

Dom podcieniowy w Koszwałach – żuławski dom podcieniowy z 1792 r. Wsparty na 7 słupach połączonych arkadami, dźwigającymi piętro. Główne drzwi wejściowe późnobarokowe. Parter ceglany, otynkowany, szczyt konstrukcji szkieletowej wypełniony cegłą holenderką.