609 320 122 czarek@gd.home.pl

Powiat Gdański

Powiat Gdański ziemski zajmuje północno – wschodnią część województwa pomorskiego. Od północy graniczy z Aglomeracją Trójmiejską, od zachodu z Pojezierzem Kaszubskim, z regionem Kociewia od południa, a od wschodu z terenem Żuław Wiślanych. W jego skład wchodzi siedem gmin wiejskich: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Kolbudy, Przywidz, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb oraz miasto Pruszcz Gdański, które jest siedzibą władz Powiatu.

Łączna powierzchnia powiatu wynosi 793 km2. Zamieszkuje go ponad 107 tysięcy osób. Około 67% obszaru stanowią użytki rolne. Lasy zajmują  14000 ha, co daje około 17,6 % całej powierzchni. Wschodnia część powiatu pokryta jest gęstą siecią rzek, głównymi rzekami są Wisła, Radunia i Motława.

Powiat posiada dogodne połączenie komunikacyjne. Przez jego teren przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:  drogi krajowe nr 1 (łączące Trójmiasto z południem Polski) i 7 (relacji  Gdańsk – Warszawa) oraz odcinek międzynarodowy autostrady A-1. Atutem jest bliskość portów morskich  Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia) oraz portu lotniczego w Rębiechowie.

Ziemie powiatu gdańskiego są bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym. Wyróżniające się wartości przyrodnicze i krajobrazowe części obszaru powiatu objęte zostały różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu. Występują tu: cztery rezerwaty przyrody („Jar Reknicy”, „Bursztynowa Góra”, „Wyspa na Jeziorze Przywidz” i „Dolina Kłodawy”), fragmenty czterech Obszarów Chronionego Krajobrazu: „Otomińskiego”, „Przywidzkiego”, „Żuław Gdańskich” i „Doliny Raduni”, 75 pomników przyrody oraz dwa użytki ekologiczne.

W skład powiatu wchodzą tereny o dużych walorach turystycznych. Są to zarówno gminy będące częścią Żuław Wiślanych, ja i te położone na Pojezierzu Kaszubskim. Urokliwe krajobrazy, czyste środowisko, ciekawe zabytki, a przede wszystkim bogactwo lasów i jezior stwarzają dogodne warunki do rekreacji i wypoczynku w rozwijających się gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach wypoczynkowych i hotelach.

Powiat Gdański promuje tradycyjną turystykę oraz aktywną turystykę rowerową i wodną na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.turystyczny.powiat-gdanski.pl.