609 320 122 czarek@gd.home.pl

O nas

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego
Zadania LOT

 1. Kreowanie i upowszechnianie wizerunku gmin Powiatu Gdańskiego jako obszaru atrakcyjnego turystycznie w kraju i zagranicą,
 2. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym gmin Powiatu Gdańskiego,
 3. Zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar Powiatu Gdańskiego,
 4. Wzrost wpływów z turystyki,
 5. Poprawa infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Gdańskiego i województwa pomorskiego,
 6. Stworzenie powiatowego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe i zagraniczne systemy „it”,
 7. Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, innymi regionalnymi organizacjami turystycznymi oraz innymi lokalnymi organizacjami turystycznymi,
 8. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 9. Tworzenie nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej,
 10. Wspomaganie w zarządzaniu i promocji obiektów turystycznych,
 11. Koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w Powiecie Gdańskim,
 12. Stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi.

Władze LOT:

Zarząd

Cezary Bieniasz-Krzywiec-Prezes Zarządu

Piotr Kaliński – członek Zarządu

Zbigniew Andrukiewicz – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Anna Łątka

Lucyna Herbasz

Paweł Choroszman

 

Do pobrania:

Statut Lokalnej Organizacji Turystycznej w Pruszczu Gdańskim