609 320 122 czarek@gd.home.pl

Jak zostać członkiem LOT?

Dołącz do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego
Wpisanie na listę członków Lokalnej Organizacji Turystycznej następuje w formie uchwały Zarządu podjętej na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

Członkami zwyczajnymi mogą być, oprócz członków założycieli, osoby fizyczne, posiadające pełnię praw prawnych i nie pozbawione praw publicznych lub osoby prawne, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego i organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządy gospodarcze i zawodowe oraz stowarzyszenia działające w tej dziedzinie.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej. Członkiem wspierającym mogą być osoby, które złożyły oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

Do pobrania:
Deklaracja członkowska w LOT